KAN-therm: Tehnologia îmbinărilor
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Tehnologia îmbinărilor

Metoda principală de îmbinare a țevilor multistrat în Sistemul KAN-therm ultraPRESS este metoda prin strângere ”press”, cu inel de oțel, supus compresiunii. Pentru racordarea țevilor la dispozitive și accesorii pot fi folosite, de asemenea, îmbinări prin strângere înșurubate

Îmbinarea ultraPRESS constă în presarea pe țeavă și fiting a unui inel de oțel, fixat pe ștuțul fitingului. Acest ștuț este prevăzut cu etanșările de O-Ring, confecționate din cauciuc sintetic EPDM, rezistent la temperaturi și presiuni înalte. Strângerea inelului are loc cu ajutorul dispozitivului de strângere, manual sau electric, dotat, în funcție de diametrul țevii, cu fălci cu profil ”U”, ”C” sau ”TH” (strângere standard). Asemenea mod de îmbinare permite ghidarea instalației în spații constructive (în strat de podea și sub tencuială).

1. Țeava trebuie tăiată perpendicular pe axă la lungimea cerută cu ajutorul foarfecei pentru țevi din materiale sintetice.

2. Aduceți țeava la forma dorită. Îndoiți-o folosind arcul exterior sau interior. Respectați raza minimă de îndoire
R > 5 Dz. Folosind dispozitivul de îndoire pentru diametrele 14-20 mm raza de îndoire R este de >3,5 Dz.

3. Calibrați țeavă și teșiți marginea sa interioară cu un calibru. Stratul de aluminiu ar trebui să rămână intact. Marginea de țeavă ar trebui să fie liberă de neuniformități și rizuri. În cazul îmbinărilor cu fitinguri ultraPRESS omiterea acestei faze este admisibilă.

4. Introduceți țeavă în fiting până la rezistență. Verificați adâncimea de pătrundere - orificiul de control trebuie să fie complet acoperit de țeavă.

5. Falca dispozitivului de strângere trebuie așezată perpendicular pe inelul de oțel astfel, încât să intre în contact cu flanșa fitingului. Flanșa nu poate fi cuprinsă de falcă cu profilul ”U”. În cazul utilizării fălcilor de strângere ”TH”, punctul natural de bază pentru dispozitiv este flanșa fitingului.

6. Porniți dispozitivul de presare și realizați îmbinarea. Procesul de compresiune durează până în momentul închiderii complete a fălcilor de dispozitiv. Presarea inelului pe țeavă poate fi efectuată numai o singură dată.

7. Deblocați fălci și scoateți unealtă de pe inelul strâns. Îmbinarea este pregătită pentru testul de presiune.