KAN-therm: Automatizare SMART
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Automatizare SMART

Șiret și inteligent - noul sistem de automatizare de podea, fără fir, KAN-therm SMART

O casă confortabilă și economică în ceea ce privește energie, este obiectivul și visul familiilor de astăzi, care planifică construcția și modernizarea sediilor și locuințelor sale. Modul de încălzire a clădirilor este unul din factori mai importanți, care determină costul de exploatare, senzația de siguranță și confortul de utilizare. Încălzirea de suprafață (prin podea sau prin perete) este o soluție optimă, care oferă îndeplinirea acestor cerințe. Totuși, ca orice altă încălzire, necesită sistemul corespunzător de comandă. Dispozitivele de precizie, care reglează temperatură în încăperi, pe de o parte, vor asigura confortul termic adecvat, iar pe de alta parte vor asigura economii semnificative de energie. Ajustarea poate să aibă loc manual sau în regim automat, cu utilizarea  unor senzori, regulatori și actuatori corespunzători.

Cerințele utilizatorilor sunt tot mai mari. Ei așteaptă nu numai fiabilitatea și eficiența de funcționare a acestor dispozitive, dar și o deservire ușoară, fără probleme, posibilitatea de diverse configurații, inclusiv cele efectuate de la distanță, prin intermediul unor aparate mobile cum ar fi laptop sau smartphone-uri. Nu fără importanță este, de asemenea, estetica atractivă a acestor dispozitive și posibilitatea de a le extinde în viitor.

În oferta de încălzire, ca și în cea de răcire de suprafață KAN-therm se află un rând de soluții moderne, utilizate pentru comanda dispozitivelor și ajustarea automată a temperaturii. Printre aceștea nu puteau să lipsească dispozitivele wireless, avansate tehnic,care comunică pe cale radio, simplifică semnificativ montajul sistemului de comandă a încălzirii și elimină probleme și cheltuielile legate de z  distribuirea în clădire a multor metri de cabluri.  Aceștea sunt chiar indispensabile în cazul montajului sistemului de automatizare nou, care să suplimenteze instalațiile existente  ce urmează să fie modernizate 

 

Dispozitivele Sistemului KAN-therm SMART sunt o generație, cu totul nouă, a acestui grup de elemente de automatizare , care oferă unele posibilități, nemaiîntâlnite până acum,de funcționare și utilizare. Aceștea se utilizează pentru controlul și reglajul, în regim fără fir, al temperaturii și al altor parametri  de sisteme de încălzire și răcire, care să ofere senzația de confort în încăperi. De asemenea, sistemul pune la dispoziție un rând de funcții suplimentare avansate, care fac funcționarea și utilizarea sistemului de încălzire deosebit de eficientă, efectivă sub aspect energetic și prietenoasă pentru utilizator.

Elementul de bază, inima Sistemului KAN-therm SMART este unitatea de comandă, modernă, fără fir,cu conexiunea LAN. Aceasta comunică prin radio (868 MHz, transmisie în ambele sensuri) cu termostate elegante, fără fir, prevăzute cu ecran LCD, care joacă rolul atât al senzorilor de temperatură din încăperi cât și afișează și  transmit diverse setări și informații de comandă pentru întreg sistem. Aceste informații, prin intermediul unității de comandă, sunt transmise către elemente de execuție - actuatori KAN-therm SMART, moderne și economice, amplasate pe ventilele distribuitorilor de circuite de încălzire (sau răcire). Unitățile de comandă și actuatorii apar în opțiuni de alimentare 230 și 24V. În funcție de versiunea aplicată, unitatea de comandă poate deservi 4, 8 sau 12 termostate, care comandă, respectiv,6, 12 sau 18 actuatori. 

   Sistemul KAN-therm SMART este un sistem multifuncțional, care, în afară de controlul și reglajul temperaturii în diferite zone de încălzire, realizează de asemenea printre altele comutarea modurilor de încălzire/răcire,comanda sursei de căldură și a funcționării pompei, controlul umidității aerului în regimul de răcire. Unitățile de comandă permit de asemenea conexiunea limitatorului de temperatură și a ceasului de comandă exterior. De asemenea, sunt realizate funcțiile de protecție a pompei și a ventilelor (punerea în funcțiune după întreruperi îndelungate), de protecție împotrivă înghețului și împotrivă temperaturii critice excesive.

Măsura nivelului înalt de avansare tehnologică este modul de instalare și configurare. Aceste operații pot fi efectuate pe câteva căi:

  • Configurația cu ajutorul cardului microSD. În cazul utilizării calculatorului și a programului intuitiv KAN-therm Manager pot fi efectuate setări individuale de configurații, care prin intermediul memoriei portabile microSD sunt transmise la unitatea de comandă, prevăzută cu cititor de carduri (cardul microSD nu este în dotarea standard a unității de comandă).
  • Configurația de la distanță a unității de comandă direct la internet sau la rețea de casă prin interfața de program KAN-therm Manager.
  • Configurația directă de nivelul de utilizare a termostatului wireless KAN-therm SMART (cu utilizarea afișajului LCD).
  • Configurația prin conexiunea directă a calculatorului/laptopului la unitatea de comandă KAN-therm SMART
  • Configurația cu ajutorul aplicației KAN Smart Control, simplă și intuitivă,(disponibilă în magazinul ”Play”) cu condiția conectării unității de comandă la Internet sau la rețea de casă (prin rețeaua internă WiFi). 

În fiecare caz, configurația să utilizarea sistemului este prietenoasă pentru instalator și utilizator, multe operații sunt realizate în mod automat, iar ajustările atât prin termostat cât și prin programul KAN-therm Manager se desfășoară în mod intuitiv. De asemenea, extinderea sistemului și actualizarea rapidă a setări unității de comandă, nu creează nici o problemă.

Datorită tehnicii radio, în cazul instalațiilor mai mari care utilizează 2 sau 3 unități de comandă KAN-therm SMART există posibilitatea de a le lega într-un sistem, care să permită comunicare reciprocă. 

 

 

ZLogare la programul KAN-therm Manager!

 

 

 >>