Space

Regulament privind furnizarea de servicii

REGULAMENTUL PRIVIND FURNIZAREA DE SERVICII PE CALE ELECTRONICĂ

1.

Normele din sunt stabilite în conformitate cu articolul 8(1)(1) din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii pe cale electronică (Monitorul Oficial 2002, nr. 144, poz. 1204, cu modificările ulterioare). Regulamentul specifică, în special: tipurile și domeniul serviciilor furnizate pe cale electronică; condițiile de furnizare a serviciilor pe cale electronică, inclusiv: cerințele tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul IT utilizat de furnizorul de servicii, interzicerea furnizării de conținut ilicit de către Client, condițiile de încheiere și reziliere a contractelor de furnizare a serviciilor prin mijloace electronice, procedura de reclamație pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice.

2.

Definiții

În sensul prezentului Regulament, termenii de mai jos au următorul înțeles:

 1. Furnizor de servicii – KAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societate cu răspundere limitată), sediul: Kleosin, ul. Zdrojowa 51, înregistrat la Registrul comerțului de pe lângă Tribunalul districtual din Białystok, Secția a XII-a Comercială a Registrului Tribunalului Național sub numărul KRS 0000223853; cod de identificare fiscală (NIP): 9661319453; capital social: 350 000,00 PLN
 2. Client – o persoană fizică, o persoană juridică sau o altă entitate organizațională căreia legea îi acordă capacitate juridică, care utilizează Serviciile furnizate de Furnizorul de Servicii prin intermediul Site-ului web
 3. Site-ul web site-ul web al Furnizorului de servicii de la adresa de internet http://pl.kan-therm.com/, precum și subpaginile acestuia.
 4. Servicii – serviciile furnizate Clientului de către Furnizorul de servicii pe cale electronică, specificate în paragraful 4(1) din Regulament
 5. Date cu caracter personal – date în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (în cele ce urmează: GDPR).
 6. Parolă – o secvență de caractere alfanumerice și/sau speciale selectate de către Client în timpul procesului de Înregistrare, necesare pentru a autoriza Clientul atunci când se conectează la Contul de pe Site-ul web.
 7. Cont – un loc pe Site-ul web disponibil pentru un anumit Client după Înregistrare, care permite utilizarea serviciilor specificate în Regulament.
 8. Adresa de e-mail de autentificare – adresa de e-mail a Clientului necesară pentru a accesa Contul, furnizată de Client în timpul Înregistrării.
 9. Regulament – prezentul Regulament, care specifică principiile de furnizare a serviciilor pe cale electronică pe Site-ul web de către Furnizorul de servicii și principiile de utilizare a acestor servicii de către Client.
 10. Înregistrare – acțiunea voluntară a Clientului de a crea un Cont pe Site-ul web. Înregistrarea pe Site-ul web este gratuită.

3.

Condiții de acces la servicii

 1. Pentru ca Clientul să poată utiliza în mod corespunzător Site-ul web, este necesar să se îndeplinească următoarele condiții tehnice:
  1. Acces la Internet
  2. Browser web care acceptă cookie-uri, JavaScript și Flash

4.

Tipurile, natura și domeniul Serviciilor

 1. Furnizorul de servicii furnizează următoarele Servicii Clienților:
  1. Acces la conținutul disponibil public de pe Site-ul web
  2. Păstrarea Contului și accesul la acesta
  3. Acces la panoul de gestionare a cursurilor de formare
  4. Înregistrarea la un curs de formare organizat de Furnizorul de servicii
  5. Trimiterea de informații comerciale pe cale electronică
 2. Serviciul de acces la conținutul public al Site-ului web constă în plasarea Site-ului web printre resursele accesibile publicului de pe Internet, astfel încât orice utilizator de rețea interesat să poată accesa conținutul Site-ului web în orice moment. Acest serviciu poate fi utilizat în mod anonim.
 3. Încheierea Contractului de furnizare a serviciilor are loc:
  1. Cu privire la Serviciul de acces la conținutul disponibil public de pe Site-ul web  prin intrarea Clientului pe Site-ul web
  2. Cu privire la Serviciul de păstrare și accesare a Contului – prin efectuarea Înregistrării
  3. Cu privire la Serviciul de acces la panoul de gestionare – prin efectuarea Înregistrării
  4. Cu privire la Serviciul de înregistrare la cursurile formare – prin completarea formularului de înregistrare pentru cursurile de formare, marcarea câmpurilor obligatorii și apăsarea butonului de acceptare (de exemplu, „Trimitere”)
  5. Cu privire la Serviciul de înregistrare la evenimente – prin completarea formularului de înregistrare la eveniment, marcarea câmpurilor obligatorii și apăsarea butonului de acceptare (de exemplu, „Trimitere”)
  6. Cu privire la Serviciul de trimitere de informații comerciale – prin completarea unui formular corespunzător de exprimare a consimțământul voluntar pentru trimiterea de informații comerciale prin e-mail și făcând clic pe butonul de acceptare (de exemplu, „Trimitere”, „Comandă”)
 4. Furnizarea Serviciului de acces la conținutul public disponibil pe Site-ul web nu necesită Înregistrare. Acest serviciu este furnizat pe durata accesului Clientului la conținutul disponibil public de pe Site-ul web.
 5. Furnizarea Serviciului de păstrare și accesare a Contului – Înregistrarea necesită finalizarea procesului de Înregistrare. Înregistrarea este efectuată de către Client prin completarea formularului de înregistrare disponibil pe Site-ul web, marcând câmpurile obligatorii și făcând clic pe butonul de acceptare (de exemplu, „Trimitere”, „Creare cont”). În urma celor de mai sus, o confirmare a înregistrării și un link de activare este trimis la adresa de poștă electronică (e-mail) furnizată de Client pentru a confirma corectitudinea adresei de e-mail.
 6. Numai Clientul ale cărui detalii au fost furnizate în formularul de înregistrare în timpul procesului de înregistrare are dreptul de a utiliza Serviciul de păstrare și accesare a Contului. Este interzisă utilizarea de către Client a conturilor altor Clienți, precum și punerea contului propriu la dispoziția altor Clienți sau a altor părți terțe.
 7. Clientul este obligat să păstreze secrete Adresa de e-mail de autentificare și Parola.
 8. De fiecare dată când Clientul se conectează la Contul său, acesta trebuie să își introducă Adresa de e-mail de autentificare și Parola.
 9. Adresa de e-mail de autentificare trebuie să fie o adresă de e-mail activă, pe care Clientul are dreptul să o folosească.
 10. Parola trebuie să fie compusă din cel puțin 8 caractere alfanumerice și/sau caractere speciale.
 11. Clientul își poate schimba parola de la nivelul Contului sau prin utilizarea funcției „Recuperare parolă”, disponibilă pe pagina de conectare a Contului.
 12. Contul are următoarele funcții:
  1. Administrarea Contului
  2. Utilizarea Serviciilor
 13. Serviciul de păstrare a Contului este furnizat pentru o perioadă de timp nedeterminată. Clientul are dreptul de a solicita ștergerea contului în orice moment. Cererea de ștergere a contului poate fi trimisă de către Client la adresa de e-mail a Furnizorului de servicii. Ștergerea Contului echivalează cu rezilierea contractului de furnizare de servicii pe cale electronică.
 14. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a suspenda, de a șterge sau de a limita funcționalitatea Contului (domeniul serviciilor furnizate), în special:
  1. În cazurile prevăzute de legislația general aplicabilă
  2. În cazul în care Clientul utilizează Contul sau alte Servicii într-un mod care contravine prezentului Regulament
 15. În cazul în care motivul suspendării sau restricționării funcționalității Contului este utilizarea Contului într-un mod care contravine prevederilor Regulamentului, restabilirea funcționalității complete a Contului poate avea loc la cererea Clientului numai după ce acesta încetează astfel de acțiuni și înlătură consecințele acestor acțiuni în măsura și în modul indicat de către Furnizorul de servicii.
 16. Serviciul de acces la panoul de gestionare a cursurilor de formare  înseamnă a permite Clientului să acceseze modulul panoului de gestionare, care servește la gestionarea cursurilor de formare organizate de Furnizorul de servicii. Accesul este oferit după autentificarea în Cont. Serviciul de acces la panoul de gestionare a cursurilor de formare este furnizat pentru o perioadă de timp nedeterminată, dar nu mai lungă decât furnizarea de acces la cont.
 17. Pentru a se înscrie la cursurile de formare organizate de Furnizorul de servicii, Clientul trebuie să completeze formularul de înscriere la cursul de formare, să marcheze câmpurile obligatorii și să facă clic pe butonul de acceptare (de exemplu, „Trimitere”).
 18. Ca parte a Serviciului furnizat de înregistrare pentru cursurile de formare, Furnizorul de servicii poate trimite la adresa de e-mail furnizată de Client următoarele:
  1. Informații privind modificările aduse datei cursurilor de formare
  2. Notificări privind anularea cursului de formare
  3. Certificatul de participare
  4. Materiale de formare suplimentare
 19. Contractul de furnizare a Serviciului de înregistrare la cursurile de formare profesională expiră la data semnării acestuia.
 20. Pentru a se înscrie la un eveniment organizat de Furnizorul de servicii, Clientul trebuie să completeze formularul de înregistrare la eveniment, să marcheze câmpurile obligatorii și să facă clic pe butonul de acceptare (de exemplu, „Trimitere”). Contractul de furnizare a Serviciului expiră la data executării sale.
 21. Pentru a comanda trimiterea de informații comerciale prin e-mail, Clientul este obligat să completeze formularul corespunzător, să își exprime consimțământul voluntar pentru trimiterea de informații comerciale prin e-mail și să facă clic pe butonul de acceptare (de exemplu, „Trimitere”, „Comandă”.
 22. Clientul poate, în orice moment, să renunțe la primirea de informații comerciale în format electronic. Pentru aceasta, Clientul trebuie să trimită un e-mail Furnizorului de servicii, ceea ce echivalează cu rezilierea contractului de furnizare de servicii pe cale electronică. Serviciul este furnizat pentru o perioadă de timp nedeterminată.
 23. Serviciile sunt furnizate Clienților în mod gratuit.

5.

Obligațiile Clienților

 1. Atunci când utilizează Serviciile, Clientul este obligat, în special:
  1. Să utilizeze Site-ul web într-un mod care să nu interfereze cu funcționarea acestuia, în special prin utilizarea de software sau dispozitive specifice (în special, dispozitive care nu sunt permise în sensul dispozițiilor Legii din 5 iulie 2002 privind protecția anumitor servicii furnizate pe cale electronice bazate pe sau constând în acces condiționat, Jurnalul Oficial nr. 126, poz. 1068, cu modificările ulterioare).
  2. Utilizarea Serviciilor într-o manieră conformă cu legislația aplicabilă în Republica Polonă, cu prevederile Regulamentului, precum și cu principiile generale de utilizare a Internetului și cu bunele practici.
 2. Orice acțiune conștientă sau inconștientă  a Clientului care duce la încălcarea prezentului Regulament, a reputației Furnizorului de servicii, a terților și la încălcarea legilor general aplicabile este considerată o utilizare neautorizată a Serviciilor. Următoarele acțiuni sunt considerate ca fiind în special interzise:
  1. Acțiuni care au ca rezultat încălcarea drepturilor personale ale altora
  2. Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unor terți
  3. Încălcarea secretelor de afaceri ale unor terți
  4. Acte care constituie acte de concurență neloială
  5. Acțiuni care discriminează sau incită la discriminare din orice motiv
  6. Acțiuni care incită sau încurajează la orice activitate ilegală
 3. În cazul încălcării oricăreia dintre prevederile paragrafelor 1-2 de mai sus, Furnizorul de servicii are următoarele drepturi:
  1. Să solicite Clientului să elimine conținutul ilicit
  2. Să elimine – fără avertisment sau cerere prealabilă – conținutul ilegal
  3. Să blocheze accesul Clientului la Site-ul web sau la alte Servicii
  4. Să refuze să continue furnizarea serviciilor către Client
 4. Utilizarea Serviciilor de către Client poate necesita furnizarea de date cu caracter personal ale Clientului. Principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clientului de către Furnizorul de servicii sunt stabilite în Politica de confidențialitate, care poate fi găsită în fila intitulată Politica de confidențialitate.
 5. Clientul este obligat să furnizeze numai date veridice pe care le poate utiliza,
  iar prezentarea sau utilizarea ulterioară a acestora în cadrul furnizării
  Serviciilor în cursul normal al activităților nu încalcă drepturile terților.

6.

Responsibilitate

 1. Clientul depune toate eforturile pentru a asigura furnizarea sigură a Serviciilor pe cale electronică.
 2. Furnizorul de servicii este răspunzător pentru orice daune care pot apărea ca urmare a funcționării defectuoase a Serviciilor individuale ca urmare a unui eveniment care nu este sub controlul Furnizorului de servicii.
 3. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru daunele cauzate de o acțiune sau  omisiune Clientului, în special  de utilizarea necorespunzătoare de către Client a   Serviciilor sau  de utilizarea Serviciilor într-un mod incompatibil cu legile sau reglementările general aplicabile.
 4. Furnizorul de servicii nu este răspunzător pentru pierderile de date cauzate de factori externi (de exemplu, echipament, software, conexiune etc.) sau de alte circumstanțe care nu se află sub controlul său.
 5. Clientul este responsabil pentru conținutul mesajelor trimise prin intermediul Serviciilor disponibile.
 6. Clientul  este  responsabil  pentru  acțiunile  întreprinse  după ce s-a autentificat pentru a utiliza Serviciile folosind datele sale de autentificare (adresa de e-mail de autentificare și parola).
 7. Furnizorul de servicii nu este  responsabil pentru conținutul mesajelor sau pentru orice daune care  pot  apărea  din cauza  acțiunilor  Clienților  incompatibile  cu legile general aplicabile sau cu Regulamentul.
 8. Sub rezerva dispozițiilor legale obligatorii, răspunderea totală și absolută a Furnizorului de servicii față de Client pentru daunele cauzate de prestarea Serviciilor, indiferent de temeiul juridic al răspunderii, este limitată exclusiv la daunele suportate efectiv de Client (damnum emergens).

7.

Drepturile de proprietate intelectuală

 1. Drepturile de autor asupra tuturor elementelor textuale și grafice, fotografiilor, aplicațiilor, bazelor de date  ale Furnizorului de servicii  și ale Serviciilor  individuale,  în special: codul sursă al site-ului web, elementele  grafice, fișele, formularele, scripturile, animațiile, sunt rezervate Furnizorului de servicii și fac obiectul protecției juridice, în special al protecției prevăzute de dispozițiile Legii din 4 februarie 1994 privind dreptul de autor și drepturile conexe (text consolidat din 2006, nr. 90, poz. 631, cu modificările ulterioare) și a dispozițiilor Legii privind dreptul de proprietate industrială din 30 iunie 2000 (Monitorul Oficial din 2003, nr. 119, poz. 1117, cu modificările ulterioare).
 2. Copierea și diseminarea materialelor puse la dispoziție necesită acordul prealabil al Furnizorului de servicii.
 3. Clientul are dreptul de a utiliza conținutul Serviciilor furnizate și de a participa la Servicii numai în condițiile specificate în Reguli și numai în scopul  utilizării Serviciului.

8.

Informații privind prelucrarea modulelor cookie

 1. Pentru a asigura funcționalitatea completă a Site-ului web, acesta poate stoca și accesa mici module cookie pe computerul Clientului sau alte echipamente terminale.
 2. Politica privind modulele cookie poate fi găsită în fila Politica de confidențialitate.

9.

Procedura de reclamație

 1. Reclamațiile referitoare atât la aspectele tehnice ale funcționării Serviciilor, cât și la alte   probleme   legate de Servicii pot fi trimise la adresa de e-mail [email protected] sau în scris – la adresa Furnizorului de servicii.
 2. Legitimarea trebuie să fie transmisă cel târziu în termen de 7 (șapte) zile de la data la care a apărut motivul reclamației.
 3. Fiecare reclamație trebuie să conțină o scurtă descriere a problemei care a generat-o, data și ora apariției acesteia și datele de identificare ale Clientului (inclusiv adresa poștală și de e-mail).
 4. Furnizorul de servicii depune toate eforturile pentru a investiga reclamațiile în termen de 14 (paisprezece)  zile de la primirea acestora. Furnizorul de servicii îl notifică imediat pe reclamant  cu privire la  rezultatul  investigației reclamației  în format electronic  la  adresa de e-mail  furnizată în depunerea reclamației.
 5. Reclamațiile care nu conțin datele specificate la punctul 3 de mai sus  sau care sunt depuse după termenul limită menționat la punctul 2 din prezenta secțiune, nu vor fi luate în considerare.

10.

Dispoziții finale

 1. Conținutul Regulamentului poate fi modificat, în special în cazul în care apar modificări ale domeniului de aplicare și ale modului de furnizare a serviciilor oferite prin mijloace electronice, modificări ale dispozițiilor legale general aplicabile, care afectează conținutul Regulamentului sau necesitatea de a corecta greșeli evidente sau erori de dactilografiere sau de a completa lacunele sau inexactitățile din Regulament, care nu pot fi eliminate prin interpretarea dispozițiilor acestuia.
 2. În cazul în care Regulamentul este modificat, acest lucru trebuie comunicat Clientului prin postarea Regulamentului pe Site-ul web. De asemenea, utilizatorul va fi informat cu privire la orice modificare la adresa de e-mail furnizată în formularul de înregistrare. În cazul în care Clientul nu acceptă noul conținut al Regulamentului, acesta este obligat să informeze Furnizorul de servicii prin e-mail la adresa: [email protected] în termen de 14 zile de la data notificării modificării. Lipsa acceptării are drept consecință rezilierea cu efect imediat a contractului de furnizare de Servicii de buletin informativ. În cazul încheierii unor contracte pe perioadă nedeterminată în temeiul prezentului Regulament, Regulamentul modificat va fi obligatoriu pentru Client în cazul în care sunt îndeplinite cerințele specificate la articolul 384 din Codul civil, adică Clientul a fost notificat în mod corect cu privire la modificări și nu a reziliat contractul în termen de 14 zile calendaristice de la data notificării.
 3. Contractul de furnizare de servicii care nu necesită înregistrare este reziliat ca urmare a încetării utilizării serviciilor de către Client.
 4. Acordul de furnizare de servicii care necesită înregistrare încheiat pentru o perioadă nedeterminată poate fi reziliat de oricare dintre Părți în orice moment, cu un preaviz de o lună.
 5. În aspectele care nu sunt reglementate în prezentul Regulament, se aplică dispozițiile general aplicabile ale legislației poloneze și orice litigii vor fi soluționate de instanțele poloneze competente.
 6. Regulamentul intră în vigoare începând cu 4 ianuarie 2021.

Setări cookie

Utilizăm module cookie pentru a furniza o varietate de servicii, pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile, pentru a afișa reclame în funcție de interesele dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru a oferi funcții de social media. Unele module cookie sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului nostru web și pentru a vă permite să utilizați funcțiile acestuia. Cu consimțământul dumneavoastră, folosim, de asemenea, cookie-uri analitice pentru a ne îmbunătăți site-ul web și cookie-uri de marketing pentru a afișa reclame și conținut pe site-ul nostru web. Aflați mai multe despre modulele cookie și utilizarea acestora.
Făcând clic pe „Acceptă toate”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea tuturor modulelor cookie. Făcând clic pe „Personalizați setările cookie-urilor”, puteți alege ce cookie-uri acceptați. Vă puteți modifica setările cookie-urilor sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Setări cookie

Acest instrument vă ajută să selectați și să dezactivați diferitele etichete/trackere/instrumente de analiză utilizate pe acest site web.