Space

Standardele etice ale Grupului KAN

CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ AL GRUPULUI KAN

Grupul KAN este obligat să își desfășoare activitatea într-un mod onest și cu sârguinţă, astfel încât fiecare angajat, asociat și partener de afaceri să fie tratat cu respect. Indiferent de principiile de conduită în afaceri, valorile sau drepturile locale aplicabile altor companii, acest COD DE CONDUITĂ ETICĂ conține standardele cheie de conduită în afaceri, fiind codul de conduită etică care trebuie respectat de toți angajații și asociații Grupului KAN.

Prezentul COD DE CONDUITĂ ETICĂ conține explicații detaliate și exemple de comportament în situații problematice, precum și o clauză de salvgardare.

I. CLAUZĂ DE SALVGARDARE – NU VĂ FIE TEAMĂ SĂ VORBIȚI

Standardele etice menționate mai sus trebuie să fie întotdeauna respectate de toți angajații și asociații Grupului KAN. Dacă întâlniți vreodată un comportament care, în opinia dumneavoastră, încalcă acest cod, raportați-l superiorului dumneavoastră sau inspectorului de specialitate pentru încălcările Codului de conduită etică – vă rugăm să contactați prin:

a) e-mail: [email protected].com

b) telefon: +48 516 108 175

Rapoartele pot fi și anonime.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL GRUPULUI KAN va avea grijă de siguranța oricărui angajat și asociat care, cu bună credință, solicită sfaturi sau raportează un comportament necorespunzător pe baza acestor standarde etice. Persoana care ia parte la încălcarea oricăreia dintre regulile stipulate în prezentul document, dar care dezvăluie acest lucru consiliului de administrație al KAN GROUP, este de asemenea protejată (martor protejat).

 II. ONESTITATEA ÎN AFACERI

2.1. COMPORTAMENTUL DUMNEAVOASTRĂ ÎN CALITATE DE ANGAJAT SAU ASOCIAT

În calitate de angajat/asociat sunteți obligat să îndepliniți sarcinile încredințate în așa fel încât comportamentul dumneavoastră să aibă un impact decisiv asupra realizărilor profesionale și să contribuie direct la atingerea obiectivelor Grupului KAN. Raportul de muncă/cooperarea trebuie să se bazeze pe loialitate, respect și încredere reciprocă, iar obligația principală a angajaților/asociaților este succesul Grupului KAN.

Prin urmare, aveți următoarele obligații:

a) să contribuiți la punerea în aplicare a politicii grupului KAN, îndeplinindu-vă sarcinile cu cea mai mare sârguinţă;

b) să respectați promptitudinea, punctualitatea și bunele maniere general acceptate, atât în relațiile directe, cât și în corespondență;

c) să depuneți eforturi pentru creșterea efectivă a calificărilor și cunoștințelor dumneavoastră profesionale, ceea ce vă va permite să vă îndepliniți sarcinile mai eficient și vă va oferi șanse de dezvoltare personală și de promovare;

d)să vă asumați responsabilitatea pentru cuvintele pe care le rostiți și care vă obligă la fel ca un document oficial;

e) să păstrați bunul renume al Grupului KAN și să reprezentați Grupul KAN cu demnitate, atât formal, cât și informal;

f) să vă păstrați propria imagine în cadrul companiei – să nu provocați situații care ar putea provoca suspiciuni sau presupuneri inutile;

g) să nu combinați aspectele legate de muncă cu cele legate de viața privată; de exemplu, să nu invitați membrii familiei la reuniunile organizate de companie (cu excepția reuniunilor organizate cu însoțitori);

h) să respectați legea și procedurile de conduită stabilite, pe care Grupul KAN este obligat să le urmeze față de clienți, parteneri și companiile colaboratoare;

i) să nu folosiți timpul de lucru și locul de muncă din cadrul Grupului KAN sau materialele Grupului KAN pentru a îndeplini sarcini care nu au legătură cu sarcinile dumneavoastră profesionale;

j) să aveți grijă de aspectul și de limbajul dumneavoastră, atât în interiorul, cât și în afara Grupului KAN.

2.2. ACCEPTAREA ŞI CĂUTAREA AVANTAJELOR PERSONALE. PREVENIREA FRAUDELOR.

2.2.1. Grupul KAN se așteaptă de la dumneavoastră să faceți o muncă serioasă și onestă, să vă abțineți de la furturi sau de la folosirea necorespunzătoare a proprietății companiei sau a colegilor și să nu induceți pe nimeni în eroare pentru a obține un profit neintenționat de către Grupul KAN.

2.2.2. Vă este interzis să acceptați sau să solicitați beneficii legate sau rezultate din funcțiile și îndatoririle dumneavoastră.

2.2.3. Un avantaj personal este definit ca fiind: un cadou sau un premiu, cum ar fi banii, cadourile ocazionale, călătoriile sau concediile, creditele, remunerațiile, contractele, funcțiile, clienții, serviciile unei companii colaboratoare sau ale unui furnizor/vânzător etc.

2.2.4. Se acceptă doar micile cadouri ocazionale (care nu depășesc 100 EUR), sub rezerva raportării către directorul de vânzări și directorul de resurse umane.

2.2.5. În cazul în care aveți îndoieli, solicitați asistență în scris/prin e-mail de la reprezentantul/directorul Companiei, directorul de vânzări sau directorul de resurse umane.

2.2.6. Frauda este o înșelăciune practicată în mod deliberat pentru a obține câștiguri necinstite sau ilegale și include înșelăciunea, disimularea, sustragerea, falsificarea sau alterarea de documente (electronice). Frauda poate fi comisă de una sau mai multe persoane (complicitate) și poate implica părți interne și/sau externe, cum ar fi furnizori sau clienți.

2.2.7. Conducerea Grupului KAN are responsabilitatea de a se asigura că a identificat riscurile de fraudă, că a instituit controale adecvate și că monitorizează în permanență eficacitatea controalelor. Fiecare persoană aflată într-o funcţie de conducere trebuie să se familiarizeze cu tipurile de nereguli care pot apărea în domeniul său de responsabilitate și să își orienteze personalul pentru a fi atent la orice indiciu de fraudă potențială.

2.2.8. EXEMPLE

a) Exemplul nr. 1

a)  Un angajat/asociat solicită o mită pentru ca un anumit furnizor să fie selectat. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare achiziție, angajatul/asociatul primește de la furnizor, de exemplu, 2% din prețul de achiziție contractat. Acest lucru este considerat a fi un furt deoarece înseamnă că prețul de achiziție pentru Grupul KAN ar fi putut fi cu 2% mai mic decât prețul contractat. Un astfel de comportament dăunează grav Grupului KAN și duce la concedierea imediată a angajatului sau la rezilierea contractului asociatului.

b) Exemplul nr. 2

    Un angajat/asociat prezintă documente falsificate Grupului KAN pentru a obține finanțare pentru achiziționarea de materiale pe care le va vinde pe cont propriu. Un astfel de comportament este considerat furt și duce la concedierea imediată a angajatului sau la rezilierea contractului asociatului.

c) Exemplul nr. 4

      Un angajat/asociat primește avantaje personale pentru acordarea unei reduceri comerciale suplimentare pentru un contractant. O astfel de acțiune expune Grupul KAN la pierderi financiare și duce la concedierea imediată a angajatului sau la rezilierea contractului asociatului.

2.2.9. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

a) Întrebarea și răspunsul nr. 1

Suspectez un angajat/asociat de fraudă. Ce trebuie să fac?

Vă rugăm să raportați situația direct șefului dumneavoastră și/sau inspectorului de specialitate pentru încălcările Codului de conduită etică (a se vedea clauza „nu vă fie teamă să vorbiți”). În cazul în care suspectați o fraudă, nu discutați cu niciuna dintre persoanele implicate și nu încercați să investigați sau să stabiliți singur faptele. Superiorul dumneavoastră și/sau inspectorul de specialitate pentru încălcările Codului de conduită etică va analiza problema și va lua măsurile corespunzătoare.

b) Întrebarea și răspunsul nr. 2

Bănuiesc că șeful meu este implicat într-un mecanism de fraudă. Ce măsuri ar trebui să iau? 

Raportați situația consiliului de administrație al Grupului KAN sau inspectorului de specialitate pentru încălcările Codului de conduită etică, după care problema va fi analizată fără prejudecăți și investigată. În cazul oricărei suspiciuni de fraudă din partea angajaților executivi, nu vă fie teamă să vorbiți – raportați prin:

a) e-mail: [email protected].com

b) telefon: +48 516 108 175

Rapoartele pot fi și anonime.

Întrebarea și răspunsul nr. 3

Vor exista consecințe pentru mine dacă am judecat greșit situația?

KAN Group apreciază faptul că angajații/asociații săi sunt dedicați intereselor companiei și sunt dispuși să își exprime îngrijorarea cu privire la situațiile suspecte. Capacitatea de a investiga și de a remedia cu succes fraudele depinde de raportarea promptă și confidențială. Bineînțeles, nu vi se va îmtâmpla nimic pentru că ați sensibilizat Compania cu privire la un comportament fraudulos în cazul în care, retrospectiv, judecata dumneavoastră se va dovedi a fi incorectă. Cu toate acestea, nu este permisă punerea sub acuzare a unei persoane în mod intenționat, fără un motiv justificat.

2.3. FĂRĂ CORUPȚIE ȘI MITĂ

2.3.1. Politica Grupului KAN interzice cu desăvârșire orice practici de corupție în sectorul public și privat în toate țările în care își desfășoară activitatea.

2.3.2. Este interzis să corupeți (sau să încercați să corupeți) alte persoane, organizații sau companii în orice mod. Nu aveți voie să oferiți sau să acceptați nimic de valoare în scopul de a obține ajutor în afaceri. Grupul KAN evită frauda sau conflictele de interese în orice împrejurare.

2.3.3 Aveți permisiunea de a oferi materiale de marketing pregătite și înregistrate în companiile Grupului KAN, în conformitate cu regulile descrise în procedurile de circulație a materialelor de marketing.

2.3.4. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

a) Întrebarea și răspunsul nr. 1

Am solicitat o autorizație pentru a face ajustări la fabrica noastră. Un funcționar local a sugerat că ar putea accelera procesul contra plății unei sume mici. Putem accepta oferta funcționarului local pentru accelerarea procesului pentru compania noastră?

Grupul KAN interzice acordarea de plăți de facilitare. Nu aveți voie să acceptați oferta funcționarului local și trebuie să raportați acest lucru șefului dumneavoastră/directorului companiei și directorului de resurse umane.

b) Întrebarea și răspunsul nr. 2

În fiecare an, invităm la cină câțiva directori ai unui client important. Este permis?

Sunt permise cheltuielile de reprezentare care vizează menținerea unei bune relații cu clienții. Cu toate acestea, nu se poate exercita nicio influență ilegală/nejustificată și trebuie evitată întotdeauna orice impresie de mită.

2.4. CONCURENȚA NELOIALĂ – EVITAREA COMPORTAMENTELOR ANTICONCURENȚIALE/ANTITRUST

2.4.1. Aproape toate țările în care operează Grupul KAN au legi privind concurența (sau antitrust). Esența acestor legi este întotdeauna aceeași: companiile nu pot transmite informații confidențiale concurenților lor. Desigur, este interzisă în mod expres fixarea prețurilor între concurenți sau convenirea (chiar și neoficială) de a respecta sau de a se concentra pe grupurile de clienți ale celorlalți.

2.4.2. Interdicția privind cartelurile este înțeleasă și mai larg. Furnizarea de informații despre politicile noastre actuale, despre intențiile noastre sau chiar despre ultimele noastre decizii în materie de politică comercială reprezintă o încălcare a legislației privind concurența.

2.4.3. Există, bineînțeles, domenii ale dreptului concurenței care sunt mai diverse, cum ar fi: putem coopera cu o companie în domeniul cercetării și dezvoltării? Sau putem cumpăra împreună produse de intrare? Sau putem discuta despre un contract de exclusivitate cu un furnizor sau distribuitor/client? Acestea sunt întrebări care necesită o analiză juridică și economică delicată. Vă rugăm să nu luați nicio decizie cu privire la astfel de probleme fără să vă consultați în prealabil conducerea.

2.4.4. Un alt aspect al legislației privind concurența se referă la controlul companiilor cu o poziție puternică pe o anumită piață. În cazul în care o întreprindere deține o poziție foarte puternică pe piață (cvasi-monopol sau poziție dominantă), libertatea comercială este limitată în mod semnificativ de anumite legi ale concurenței. De obicei, se consideră că o poziție dominantă pe piață apare atunci când ne putem stabili propriile reguli fără a acorda prea multă atenție concurenței. Cota de piață și distanța față de concurenți sunt caracteristicile decisive care determină poziția dominantă. Dacă credem că avem o cotă de piață de cel puțin 5%, trebuie să ne analizăm mai atent condițiile.

2.4.5. Mai putem încheia acorduri de exclusivitate sau acorda reduceri clienților? Dacă vă confruntați cu astfel de întrebări, vă rugăm să vă adresați conducerii.

2.4.6. EXEMPLE:

a) EXEMPLUL NR. 1:

Se organizează o conferință de afaceri. Subiectele discutate includ, printre altele, procedurile actuale de certificare și propunerile legislative referitoare la standardele pe care trebuie să le îndeplinească produsele.

În timpul unei pauze de cafea, începeți o conversație cu angajații unor companii concurente. Subiectul conversației se mută asupra negocierilor anuale curente cu un distribuitor important.  Acest distribuitor solicită reduceri mai mari, prelungirea perioadelor de credit și de returnare, reducerea comenzilor minime, mai mult sprijin publicitar și participarea la diverse activități de marketing. De la colegi aflați că primesc aceleași solicitări și că este probabil să accepte cererile de sprijin pentru marketing și să le respingă cu fermitate pe celelalte. Acum vă întreabă cum vom răspunde noi la aceste solicitări. Dumneavoastră răspundeți că nu am decis încă, dar credeți că strategia pe care o au în vedere este cea corectă. De asemenea, vă exprimați părerea că ar fi bine dacă cel puțin restul solicitărilor ar putea fi respinse. Conversația încalcă grav legea concurenței. Autoritățile de concurență ar putea presupune că informațiile schimbate în cadrul acestei conversații au un impact asupra negocierilor cu clienții și, prin urmare, a concurenței. O astfel de prezumție ar fi extrem de dificil de combătut în cadrul unei proceduri judiciare. În acest context, faptul că distribuitorul are o poziție puternică pe piața de distribuție nu are nicio importanță.

Ce ar trebui să faceți atunci când un concurent (chiar și un vechi coleg, prieten sau rudă) vă oferă informații comerciale despre compania sa?

Ar trebui să spuneți că nu aveți voie să vorbiți despre solicitările distribuitorului din cadrul negocierilor cu acesta sau despre strategia noastră de negociere. În același timp, este acceptabil să vorbiți despre satisfacția clienților finali cu distribuitorul sau despre deschiderea unui nou depozit de distribuție sau despre amplasarea unui depozit. Ca regulă generală, în timpul oricărui contact cu un concurent, nu trebuie să faceți schimb de informații care ar putea avea efectul de a ne inspira pe noi sau pe concurentul nostru la adoptarea strategiei noastre/a lor de afaceri, a prețurilor, portofoliului de produse, procesului de fabricație etc. sau să determine luarea în considerare a unei astfel de acțiuni.

b) EXEMPLUL NR. 2:

Participați la o întâlnire cu un grup de interese. Grupul de interese este format din diferiți producători dintr-un sector de piață care vinde un anumit tip de produs. Participanții discută concluziile care trebuie trase în urma analizei comune a produselor. 

În timpul discuției, devine clar că vor trebui efectuate mai multe modificări ale produsului și că procesul de producție va trebui modificat pentru a îndeplini anumite standarde tehnice. În timpul prânzului, producătorul spune că prețurile materiilor prime și ale rezultatelor testelor vor crește. El spune că, în opinia sa, activitățile de marketing ar trebui să se concentreze pe caracteristicile îmbunătățite ale produsului. Întâlnirea poate fi considerată legală, dar trebuie să ne amintim întotdeauna să ne ferim de subiectele interzise atunci când discutăm cu concurenții. Orice subiect care contravine scopului legitim al dezvoltării și marketingului în comun (de exemplu, orice informații privind activitățile de marketing, prețurile sau piețele relevante, precum și informațiile privind costurile de producție sau de achiziție) este interzis. Astfel, dacă discuția se concentrează asupra creșterii prețurilor materiilor prime și a impactului acestora asupra costurilor de producție și a prețurilor, ar trebui să vă distanțați de discuție și să explicați că nu doriți să fiți implicat în schimbul de astfel de informații. Același lucru este valabil și pentru alte informații confidențiale privind clienții, cifra de afaceri, volumul vânzărilor, capacitatea, investițiile, inovația și tehnologia. Cel mult, este permis să vorbiți despre vânzările totale sau despre dezvoltarea afacerii în general, ceea ce nu permite să se ajungă la concluzii despre produse specifice sau producători individuali.

c) EXEMPLUL NR. 3:

Participați la un târg comercial și reprezentați produsele noastre. Un angajat al unui concurent vă vizitează standul și se prezintă ca fiind un angajat al concurentului. Acesta spune că ar dori să afle mai multe despre dezvoltarea produselor și vă întreabă despre produsele specifice expuse la stand. Dorește să afle mai multe despre prețuri, costuri de producție și dezvoltare, precum și despre materialele utilizate. Cum ar trebui să răspundeți?

Nu dezvăluiți alte informații decât cele furnizate în broșurile produselor, în listele de prețuri sau în alte informații disponibile la standul sau pe site-ul web al companiei. Informațiile legate de lansările de produse, costurile de producție și dezvoltare, precum și cele de know-how fac parte din detaliile de afaceri esențiale. Schimbul acestor informații constituie o încălcare a legislației din domeniul concurenței. Chiar dacă cealaltă persoană se oferă să divulge, de asemenea, informații despre dezvoltarea unui produs al unui concurent etc., nu aveți voie să furnizați astfel de informații confidențiale.

2.5. ÎNTÂLNIRILE INFORMALE CU CLIENȚII/CONTRACTANȚII

2.5.1. Atunci când participați – în calitate de reprezentant al Grupului KAN – la întâlniri comune cu clienții sau contractanții, sunteți obligat să reprezentați Grupul KAN cu demnitate și cultură.

2.5.2. Atunci când acceptați o invitație la o întâlnire, trebuie să rămâneți obiectiv și să acționați în interesul Grupului KAN.

2.5.3. Întâlnirile de afaceri (precum și cinele) privesc afacerile companiei, prin urmare nu aveți voie să invitați membri ai familiei dumneavoastră la ele.

2.5.4. Acceptarea unei invitații din partea unui furnizor sau a unui contractant trebuie să fie aprobată de superiorul dumneavoastră în scris sau prin e-mail. La întâlnirea cu un furnizor sau un contractant trebuie să fie prezente cel puțin două persoane din cadrul Grupului KAN.

2.6. INFORMAȚIILE DEȚINUTE DE GRUPUL KAN/CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA PROPRIETĂȚII GRUPULUI KAN

2.6.1. În calitate de angajat/asociat al Grupului KAN, sunteți obligat să păstrați confidențialitatea în ceea ce privește informațiile care v-au fost încredințate de către Grupul KAN sau pe care le-ați obținut, indiferent de sursa acestora, în legătură cu raportul de muncă/cooperarea dumneavoastră – cu excepția situației în care sunteți autorizat să dezvăluiți informațiile sau dacă acest lucru este cerut de lege.

2.6.2. Aceasta înseamnă că, în general, informațiile referitoare la Grupul KAN nu sunt publice. Acest lucru este valabil și pentru informațiile încredințate de clienți, contractanți, furnizori etc. În special:

a) Vă este interzisă dezvăluirea informațiilor deținute de KAN Group fără permisiune expresă.

b) Pe durata de valabilitate a angajării/colaborării sunteți obligat să păstrați confidențialitatea cu privire la orice informație legată de munca în cadrul Grupului KAN pentru o perioadă nelimitată de timp.

c) Sunteți dator să protejați informațiile adunate de dumneavoastră în legătură cu activitatea Grupului KAN împotriva oricărei terțe părți neautorizate. Trebuie să luați măsuri pentru a proteja bunurile corporale și alte active împotriva utilizării ilicite sau pierderii, inclusiv a faptelor penale, precum și în caz de abuz de încredere.

d) Toate datele protejate de Grupul KAN în orice mod, indiferent de modul și locul în care sunt înregistrate (documente, calculator, desene tehnice etc.), în cazul dezvăluirii, copierii, trimiterii neautorizate din cadrul companiei sau din afara infrastructurii IT a Grupului KAN (servere, suporturi, calculatoare ale companiei), precum și în cazul deteriorării sau îndepărtării neautorizate, indiferent de scop, sunt considerate abuz și dăunătoare Grupului KAN și pot avea consecințe disciplinare și penale, precum și de răspundere civilă.

e) Dezvăluirea informațiilor deținute de Grupul KAN în scopul obținerii unui beneficiu personal sau al unei utilizări în scopuri private este considerată abuz și este în dăunătoare Grupului KAN și poate avea consecințe disciplinare și penale, precum și de răspundere civilă.

f) După încetarea contractului de muncă/colaborare cu Grupul KAN, sunteți obligat să returnați neatinse toate documentele care v-au fost încredințate sau pe care le-ați creat în timpul desfășurării activității dumneavoastră. Acest lucru este valabil pentru orice tip de documentație, indiferent de suportul utilizat.

2.6.3. Trebuie să protejați în mod corespunzător toate bunurile Grupului KAN împotriva pierderii, furtului sau deteriorării. Acest lucru se aplică în special activelor corporale, proprietății intelectuale și informațiilor pe orice suport electronic (calculator). Exemple de astfel de informații sunt: date organizaționale, date cu caracter personal, tehnologii și procese, metode de producție, marketing, publicitate, date comerciale și financiare și elaborări de planuri de dezvoltare.

2.6.4. Mai mult decât atât, vă este interzisă utilizarea activelor corporale, a proprietății intelectuale, a datelor pe suporturi electronice (calculatoare) și a funcției deținute în scopuri private.

2.6.5. O descriere detaliată a confidențialității datelor poate fi găsită în programul NND, în dosarul IT/SIGURANȚA DATELOR/ STANDARDE DE SECURITATE.

2.6.6. EXEMPLE:

a) Exemplul nr. 1:

Sunteți antrenorul echipei de fotbal a copilului dumneavoastră și trebuie să trimiteți urgent niște e-mailuri către diferiți sponsori ai următorului campionat de fotbal. Nu aveți voie să folosiți adresa de e-mail a companiei pentru a face acest lucru. Adresa dumneavoastră de e-mail din cadrul companiei conține adresa companiei, prin urmare e-mailurile respective intră în coliziune cu activitatea companiei și poate fi dăunătoare pentru imaginea sau reputația Grupului KAN. O astfel de corespondență trebuie să fie trimisă de la adresa dumneavoastră privată, după serviciu.

b) Exemplul nr. 2

Plecați într-o călătorie de afaceri, iar familia vă roagă să combinați călătoria cu o vacanță privată. Este interzisă combinarea prânzurilor/cinelor/călătoriilor de afaceri cu cine/vacanțe/călătorii private în compania membrilor familiei sau a prietenilor.

2.7. DATE ELECTRONICE

2.7.1. Datele transferate și/sau stocate electronic ale Grupului KAN sunt active care necesită o protecție specială. Prin urmare, orice dezvăluire, copiere, transmitere neautorizată din cadrul companiei sau din afara infrastructurii IT a Grupului KAN (servere, suporturi, calculatoare ale companiei), precum și orice deteriorare și îndepărtare neautorizată – indiferent de scopul urmărit – a datelor informatice – indiferent de modul și locul în care sunt înregistrate – este considerată un abuz în detrimentul Grupului KAN și poate avea consecințe disciplinare și penale, precum și de răspundere civilă.

2.7.2. În timpul orelor de lucru și la locul de muncă, Grupul KAN menține o toleranță zero față de orice comportament care încalcă valorile fundamentale și politica Grupului KAN, inclusiv vizionarea de imagini pornografice și alte materiale care contravin standardelor etice generale și bunelor maniere.  Orice utilizare necorespunzătoare, contrară dispozițiilor valabile ale Grupului KAN, a echipamentelor electronice/IT (calculatoare) și a mijloacelor de comunicare, indiferent de tipul acestora, va fi considerată o infracțiune gravă împotriva Grupului KAN.

2.7.3. Grupul KAN respectă standarde de SECURITATE A DATELOR. Fiecare utilizator de date este responsabil pentru menținerea conformității cu aceste standarde și cu procedurile aferente. O descriere detaliată a protecției datelor poate fi găsită în programul NND, în dosarul IT/SIGURANȚA DATELOR.

2.8. CONFLICTE DE INTERESE

2.8.1. Un conflict de interese este o situație în care interesul personal intră în coliziune cu interesul Grupului KAN. În calitate de angajat/asociat al Grupului KAN, sunteți obligat să evitați situațiile care ar putea duce la conflicte de interese.

2.8.2. Ar trebui să evitați în special și să vă protejați împotriva:

a) relații financiare și de altă natură nedeclarate cu clienții și entitățile care cooperează cu Grupul KAN;

b) orice relații cu concurența, inclusiv în ceea ce privește angajarea sau consultările;

c) implicarea în activități concurențiale împotriva Grupului KAN în orice mod;

d) lucrul pentru terți cu utilizarea echipamentelor Grupului KAN și a timpului de lucru plătit de Grupul KAN;

e) orice altă configurație sau circumstanțe care implică familia sau prietenii dumneavoastră și care v-ar putea împiedica să acționați în interesul Grupului KAN.

2.8.3. În cazul în care dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră este implicat într-o activitate competitivă (reală sau potențială), sunteți obligat să vă informați în scris superiorul/directorul companiei și directorul diviziei de resurse umane a Grupului KAN.

2.8.4. În calitate de angajat/asociat al Grupului KAN, sunteți obligat să informați reprezentantul companiei și directorul de personal al Grupului KAN despre conflictul de interese de fiecare dată când acesta apare.

2.8.5. EXEMPLE:

a) Exemplul nr. 1

Colaborați cu departamentul de planificare sau de achiziții al Grupului KAN și știți că membrii familiei dumneavoastră (chiar și îndepărtate) conduc o afacere care vinde produse care concurează cu produsele fabricate/vândute de Grupul KAN. Nu aveți voie să vă folosiți cunoștințele, de exemplu, despre furnizori, prețuri, reduceri ale Grupului KAN pentru a aduce beneficii afacerii familiei dumneavoastră. Informațiile despre furnizori/clienți/prețuri/reduceri sunt confidențiale și fac obiectul unei protecții speciale. De asemenea, trebuie să raportați imediat în scris existența unei astfel de afaceri pentru a elimina conflictul de interese.

b) Exemplul nr. 2

Colaborați cu departamentul de dezvoltare al companiei, iar fratele dumneavoastră lucrează în departamentul de vânzări al unei companii concurente. Fratele dumneavoastră v-a sugerat să înființați o nouă companie care să combine cunoștințele dumneavoastră și ale lui. Cunoștințele pe care le-ați obținut în timpul activității dumneavoastră în cadrul Grupului KAN sunt considerate proprietate intelectuală a Grupului KAN și nu pot fi utilizate în favoarea dumneavoastră sau a membrilor familiei dumneavoastră.

c) Exemplul nr. 3

Dumneavoastră sau un membru al familiei dumneavoastră deține o participație financiară într-o entitate care dorește să facă afaceri cu Grupul KAN, iar dumneavoastră participați la procesul de luare a deciziilor. Aceasta este o problemă serioasă și ar trebui să discutați despre ea cu șeful dumneavoastră și cu directorul companiei KAN Group. El sau ea va decide să ia măsuri pentru a se asigura că nu veți lucra în numele Grupului KAN cu această entitate.

2.8.6. ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI:

a) Întrebarea și răspunsul nr. 1

Bunul meu prieten lucrează într-o companie care ar putea fi un client serios al KAN și mă întreabă, în calitate de angajat/asociat de vânzări, dacă Grupul KAN ar fi interesat să vândă bunuri companiei sale. Ce ar trebui să fac? 

Trebuie să raportați această situație superiorului dumneavoastră, iar acesta se va ocupa de ea. Dumneavoastră nu aveți voie să fiți implicat în această tranzacție. Cu toate acestea, deoarece puteți obține un client important, nu este nevoie să refuzați imediat.

b) Întrebarea și răspunsul nr. 2

Un prieten apropiat mi-a cerut o consultație pentru compania sa, care este un concurent al Grupului KAN. Deși a fost vorba doar de consultanță tehnică, care nu este confidențială, nu sunt sigur ce să fac.

Ar trebui să vă adresați supervizorului dumneavoastră, care va analiza problema în mod obiectiv. Trebuie să țineți cont întotdeauna de faptul că schimbul de informații între companii concurente este, în multe cazuri, interzis prin lege de reglementările privind concurența neloială. Pentru aceasta, a se vedea, de asemenea, secțiunea „Concurență loială și explicită”.

III. RELAȚIILE CU CONTRACTANȚII ȘI CONCURENȚA

3.1. CONCURENȚĂ LOIALĂ ȘI EXPLICITĂ

3.1.1. În calitate de angajat/asociat al Grupului KAN sunteți obligat:

a) să nu dezvăluiți informațiile despre companiile Grupului KAN, dacă le-ați obținut ca urmare a angajării/cooperării, a contactelor informale sau din întâmplare;

b) să respectați drepturile de autor;

c) să nu dezvăluiți documentația și materialele protejate ale Grupului KAN către terți fără acordul expres scris al consiliului de administrație al Grupului KAN; informațiile protejate reprezintă orice informație despre Grupul KAN care nu a fost făcută publică.

3.2. INTERZICEREA CONCURENȚEI

3.2.1. În timpul lucrului pentru Grupul KAN vă este interzis să desfășurați orice activitate care să fie în concurență cu Grupul KAN.

3.2.2. Această obligație se referă la toate formele legale de activitate concurențială în ramuri identice cu cele ale Grupului KAN, și în special la: activitatea în calitate de angajat, asociat, agent, antreprenor, contract de muncă, intermediar (împuternicit) al companiilor concurențiale, conducerea unei companii în nume propriu sau prin intermediul unui terț, relația acționar-societate.

IV. AFACERI INTERNAȚIONALE ÎN SIGURANȚĂ

4.1. Având în vedere natura internațională a activității sale, Grupul KAN respectă toate sancțiunile comerciale sau economice, controalele la export, embargourile și legile, reglementările, normele, măsurile de restricție, listele de părți restricționate sau desemnate, licențele, ordinele sau cerințele similare care pot fi în vigoare cu caracter temporar, aplicabile în UE, Regatul Unit, SUA și ONU.

4.2. ȚĂRILE VIZATE DE INTERDICȚIE COMERCIALĂ:

4.2.1. În prezent, Grupul KAN nu desfășoară afaceri directe sau indirecte cu următoarele țări: Siria, Sudan, Coreea de Nord, Iran, Cuba, Crimeea, o parte din teritoriul Ucrainei: regiunile Donețk și Luhansk.

4.3. PRODUSE MILITARE SAU PRODUSE CU DUBLĂ UTILIZARE SANCȚIONATE

4.3.1. Angajații și asociații Grupului KAN trebuie să verifice dacă produsele, serviciile, cu

Setări cookie

Utilizăm module cookie pentru a furniza o varietate de servicii, pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile, pentru a afișa reclame în funcție de interesele dumneavoastră pe site-ul nostru web și pentru a oferi funcții de social media. Unele module cookie sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului nostru web și pentru a vă permite să utilizați funcțiile acestuia. Cu consimțământul dumneavoastră, folosim, de asemenea, cookie-uri analitice pentru a ne îmbunătăți site-ul web și cookie-uri de marketing pentru a afișa reclame și conținut pe site-ul nostru web. Aflați mai multe despre modulele cookie și utilizarea acestora.
Făcând clic pe „Acceptă toate”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea tuturor modulelor cookie. Făcând clic pe „Personalizați setările cookie-urilor”, puteți alege ce cookie-uri acceptați. Vă puteți modifica setările cookie-urilor sau vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Setări cookie

Acest instrument vă ajută să selectați și să dezactivați diferitele etichete/trackere/instrumente de analiză utilizate pe acest site web.