KAN-therm: Rezerve de autor
Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image. Main image.


Rezerve de autor

KAN Sp. z o.o. Nu poartă responsabilitatea pentru eventualele erori sau omiteri, cuprinse în prezenta publicație sau în alte documente, la care se referă prezenta publicație sau care sunt asociate cu ea. Prezenta publicație poate să conțină unele inexactități, în plus, nu toate produse sau servicii, menționate în această, sunt disponibile peste tot.
Informațiile, cuprinse în publicație, sunt supuse modificărilor periodice.
 
Firma KAN Sp. z o.o. Își rezervă dreptul de a schimba produse sau servicii, descrise în prezenta publicație. Înainte de a utiliza informațiile conținute în publicație, contactați reprezentantul autorizat local al firmei KAN Sp. z o.o.,care va acorda informații detaliate.
 
Informațiile conținute pe acest site, inclusiv textul, imagini și hyperlink-urile, au fost prezentate de către firma KAN Sp. z o.o. în această forma numai pentru a facilita vizitarea site-ului. Aceste informații nu sunt acoperite de nicio garanție, expresă sau implicită, și în special de garanția de vandabilitate, de utilitate pentru un anumit scop și de neîncălcare a drepturilor persoanelor terțe.